Circwaste-hanke

Euroopan komissio on myöntänyt Suomelle valtakunnallisesti lähes 12 miljoonan euron rahoituksen seitsenvuotiseen, kiertotaloutta edistävään LIFE15 IPE/FI/004 CIRCWASTE-hankkeeseen. Kiertomaa Oy on mukana tämän hankkeen toteuttajaosapuolena yhtenä Varsinais-Suomen alueen toimijoista.

Maa- ja kiviainesten kierrättämistä helpottavan markkinapaikan kehittäminen alkaa

27.03.2018.

Kiertomaa Oy kilpailutti maaliskuussa digitaalisen markkinapaikan maa- ja kiviainesmateriaaleille. Markkinapaikan tarkoitus on saada ylijäämämaa-ainekset kierrätettyä nykyistä tehokkaammin. Tavoitteena on lyhentää maarakennusmateriaalien kuljetusmatkoja, vähentää käyttökelpoisen rakennusmateriaalin turhaa läjittämistä ja säästää neitseellisiä maa- ja kiviainesvarantoja. Markkinapaikan toteuttaminen on osa Suomen ympäristökeskuksen koordinoimaa CIRCWASTE -hanketta, jonka osatoteuttaja Kiertomaa Oy on. Kiviaineshuollon kehittäminen on yksi hallituksen kiertotalouden edistämiseen liittyvistä …

Lue lisää »

Kiertomaa Kansallisen jätehuolto­suunnitelman tukena

08.02.2017.

Kiertomaa Oy:n toteuttaman osahankkeen on tarkoitus omalta osaltaan tukea Kansallista jätehuoltosuunnitelmaa (NWP, National Waste Management Plan), koskemattomien maa-ainesten korvaamisen lisäämiseksi kierrätetyillä kokonaisuuksilla.

Lue lisää »

Circwaste-hanke starttaa

07.02.2017.

Euroopan komissio on myöntänyt Suomelle valtakunnallisesti lähes 12 miljoonan euron rahoituksen seitsenvuotiseen, kiertotaloutta edistävään CIRCWASTE-hankkeeseen. Kiertomaa Oy on mukana tämän hankkeen toteuttajaosapuolena yhtenä Varsinais-Suomen alueen toimijoista.

Lue lisää Circwaste-hankkeesta Suomen Ympäristökeskuksen tiedotteesta »

Lue lisää »