Tiedote: Louhinta- ja murskaustyöt käynnistyvät viikolla 42

02.10.2018.

Saramäen maa-ainesterminaalin alueella suoritetaan viikosta 42 alkaen louhinta- ja murskaustöitä. Työt kestävät noin viisi viikkoa.

Räjäytystyöt suorittaa Louhintaliike Varjonen Terjo Oy (Valtteri Varjonen: 0400 72 1825). Murskauksesta vastaa Kone-Kostamo Oy (Vesa Kostamo: 0400 39 8005).

Pahoittelemme mahdollisia melu- ja tärinähaittoja.

 

Tiedusteluihin vastaa:

Kiertomaa Oy
Tuotepäällikkö Päivi Laakso
0400 85 0190
paivi.laakso@kiertomaa.fi

Tiedote

07.09.2018.

Kiertomaa Oy:n toimitusjohtaja Patrik Jalonen on siirtynyt uusien haasteiden pariin, eikä ole enää Kiertomaa Oy:n palveluksessa.
Myyntiin ja Saramäen materiaaliterminaaliin liittyviin kysymyksiin vastaa Päivi Laakso (paivi.laakso@kiertomaa.fi, 0400 850 190).

Ylijäämämaiden vastaanotto alkaa

03.07.2018.

Kiertomaa Oy aloittaa ylijäämämaa-ainesten vastaanoton Saramäen materiaaliterminaalissa.  Mahdollisimman suuri osuus vastaanotettavista materiaaleista pyritään saamaan uudelleen hyötykäyttöön kiertotalousperiaatteiden mukaisesti.

Vastaanotamme 3.7.2018 alkaen seuraavia maa-aineksia:

-Puhtaat kivi- ja kalliomateriaalit
-Puhdas hiekka ja moreeni
-Puhdas savi ja siltti

Lisäksi vastaanotamme Saramäkeen haitta-aineiden kynnysarvon ja alemman ohjearvon väliin sijoittuvia maamassoja.

Vastaanottoalue sijaitsee Saramäen materiaaliterminaalin kiviaineskentän itäpuolella. Vastaanottoalueelle ajo tapahtuu Asutustien päästä. Vastaanottoalueelle johtava tie kiertää kiviaineskentän sen pohjoispuolitse. Saramäkeen asennetaan heinäkuun aikana autovaaka, jolloin kuorman punnitus onnistuu myös kohteessamme.

 

Toimintaohjeet:

Puhtaiden maa-ainesten toimittajien tulee hyväksyä Kiertomaa Oy:n puhtaiden maa-ainesten vastaanottoehdot (3.7.2018) sekä täyttää ja toimittaa maa-aineksen siirtoasiakirja kuorman mukana.

Haitta-aineiden kynnysarvon ja alemman ohjearvon väliin sijoittuvien maamassojen vastaanottokelpoisuus tulee selvittää ensisijaisesti maamassojen syntypaikalla – ennen niiden tuontia Saramäen alueelle. Kuormista tulee olla tiedossa mittaustiedot, alkuperä/tuottaja, laatu ja vastaanottopäivämäärä.

 

Hintatiedustelut ja lisätiedot:

myynti@kiertomaa.fi
040 860 4780

Juhannuksen aukioloajat

19.06.2018.

Saramäen materiaaliterminaali on suljettu juhannusaattona 22.6.2018.

Toivotamme kaikille asiakkaillemme iloista juhannusta!

Häiriö sähköpostiliikenteessä

25.04.2018.

Sähköpostipalvelimen siirron vuoksi sähköpostiliikenteessä kiertomaa.fi -päätteisiin osoitteisiin on tällä hetkellä katkoksia.
Sähköpostiliikenne osoitteisiin etunimi.sukunimi@kiertomaa.com toimii normaalisti.

Maa- ja kiviainesten kierrättämistä helpottavan markkinapaikan kehittäminen alkaa

27.03.2018.

Kiertomaa Oy kilpailutti maaliskuussa digitaalisen markkinapaikan maa- ja kiviainesmateriaaleille. Markkinapaikan tarkoitus on saada ylijäämämaa-ainekset kierrätettyä nykyistä tehokkaammin. Tavoitteena on lyhentää maarakennusmateriaalien kuljetusmatkoja, vähentää käyttökelpoisen rakennusmateriaalin turhaa läjittämistä ja säästää neitseellisiä maa- ja kiviainesvarantoja. Markkinapaikan toteuttaminen on osa Suomen ympäristökeskuksen koordinoimaa CIRCWASTE -hanketta, jonka osatoteuttaja Kiertomaa Oy on.

Kiviaineshuollon kehittäminen on yksi hallituksen kiertotalouden edistämiseen liittyvistä kärkihankkeista. Ympäristöministeriö julkaisi viime viikolla aihetta käsittelevän raportin, jonka mukaan kiviainesten kysynnän ja tarjonnan koordinoimista tulisi edistää. Kiertomaa Oy:n markkinapaikka pyrkii osaltaan vastaamaan tähän tarpeeseen.

Digitaalisen markkinapaikan toteuttaminen alkaa kevään aikana. Toteuttajaksi kilpailutuksessa valittiin Dexmen Oy, jolla on kokemusta kiertotalouteen liittyvien IT-ratkaisujen kehittämisestä.

Lisätietoja markkinapaikasta ja CIRCWASTE -hankkeesta antaa projektipäällikkö Mia Hytti (mia.hytti@kiertomaa.fi, 040 860 4434).

Kevään räjäytys- ja louhintatyöt käynnistyvät

26.03.2018.

Saramäen maa-ainespuiston alueella suoritetaan viikkoina 13-14 räjäytys- ja louhintatöitä. Työt suorittaa Louhintaliike Varjonen Terjo Oy.

Pahoittelemme mahdollisia räjäytyksistä aiheutuvia melu- ja tärinähaittoja.

Tiedusteluihin vastaa:

Toimitusjohtaja Patrik Jalonen
040 867 0133
patrik.jalonen@kiertomaa.fi

Kiertomaa kasvoi jälleen yhdellä uudella työntekijällä

18.01.2018.

Pieni ja vauhdikas joukkomme kasvoi jälleen tammikuussa, kun Mia Hytti aloitti Kiertomaa Oy:ssä projektipäällikkönä. Mia vastaa jatkossa Circwaste -hankkeen etenemisestä. Mialla on vankka kokemus EU-hankkeista. Hän on aikaisemmin työskennellyt muun muassa Union of the Baltic Cities -organisaatiossa. Koulutukseltaan Mia on FM (maantiede) ja merikapteeni. Tervetuloa Mia!

Kiertomaa ja Kekkilä yhteistyöhön

22.11.2017.

Olemme sopineet yhteistyöstä Kekkilä Oy:n kanssa. Jatkossa myymme kiviaineksen lisäksi multaa ja männynkuorikatetta. Tuotteita voi noutaa Saramäessä sijaitsevalta multa-asemalta. Myös toimitus suoraan kohteeseen onnistuu.

 

Myyntiin tulevat tuotteet:

Kekkilä Nurmikkomulta PLUS:
Hiekkapitoinen, kompostilannoitettu, kalkittu ja seulottu kasvualusta rakenteellista kestävyyttä vaativille nurmikoille.

Kekkilä Istutusmulta LAN:
Kivennäismaapitoinen, lannoitettu, kalkittu ja seulottu yleiskasvatusalusta pensas- ja puuistutuksille sekä kotipuutarhojen nurmikoille.

Männynkuorikate:
Soveltuu puistokohteisiin pensaiden alustaksi ja erilliseksi kuorikatepinnaksi. Palakoko on 20-100 mm.

 

Tiedustelut:

Sähköposti: myynti@kiertomaa.fi
Puhelin: 040 860 4780

Hiekoitussepelin myynti käynnissä

07.11.2017.

Hiekoitussepelin myynti Saramäessä on vauhdissa!

Myymme 3-8 mm sepeliä muun muassa talo- ja kiinteistöhuoltoyhtiöille. Hyvälaatuista hiekoitussepeliä voi noutaa Saramäen toimipisteestä arkisin klo 6-16.
Pienemmille asiakkaille toimitamme hiekoitussepelin suoraan kohteeseen, sillä henkilöautolla liikkuminen ei toistaiseksi ole sallittua alueella.

 

Tiedustelut:

Sähköposti: myynti@kiertomaa.fi
Puhelin: 040 860 4780


Saramäen toimipiste:

Asutustie
20380 Turku