Kiertomaa Kansallisen jätehuolto­suunnitelman tukena

08.02.2017.

Circwaste-osahanke

Kiertomaa Oy:n toteuttaman osahankkeen on tarkoitus omalta osaltaan tukea Kansallista jätehuoltosuunnitelmaa (NWP, National Waste Management Plan), koskemattomien maa-ainesten korvaamisen lisäämiseksi kierrätetyillä kokonaisuuksilla. Hankkeen tarkoituksena on parantaa käyttökelpoisen maa-aineksen uudelleenkäyttöä ja kierrätystä ja minimoida kaatopaikalle kuljetettavan maa-aineksen määrä perustamalla ylijäämämaiden kierrätyskeskuksen. Hankkeen seurauksena puhtaat käsitellyt tai käsittelemättömät ylijäämämaat toimitetaan uudelleen hyötykäyttöön. Ainoastaan täysin hyödyntämiskelvottomat maa-ainekset (esim. löysät savet) tullaan loppusijoittamaan maankaatopaikalle.

Turun Saramäkeen valmistuvan maa-ainespuiston alueella on tarkoitus kehittää mahdollisia uusia maa-ainesmateriaaleja hyötykäyttöön, valmistella maa-ainesten kiertotaloutta edistävää mobiilisovellusta sekä valmistella maa-ainesten pesulaitetta, jonka avulla mahdollistetaan maa-ainesten entistä parempi hyödyntämispotentiaali.

Saramäki sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä, lähellä Turun lentokenttää, Turku-Tampere moottoritien vt 9 itä-puolella, noin 8 km Turun keskustasta.

Circwaste-hanke starttaa

07.02.2017.

Euroopan komissio on myöntänyt Suomelle valtakunnallisesti lähes 12 miljoonan euron rahoituksen seitsenvuotiseen, kiertotaloutta edistävään CIRCWASTE-hankkeeseen. Kiertomaa Oy on mukana tämän hankkeen toteuttajaosapuolena yhtenä Varsinais-Suomen alueen toimijoista.
LIFE IP -ohjelmaan kuuluvan CIRCWASTE-hankkeen tavoitteena on edistää kiertotaloutta käytännön toimenpitein rakentamisessa, maataloudessa, teollisuudessa ja kotitalouksissa.

Hankkeen tavoitteet ovat

1. Vähentää yhdyskuntajätettä, saavuttaa kierrätystavoitteet
2. Lisätä rakennus- ja purkujätteen kierrätystä
3. Lisätä materiaalitehokkuutta ja ehkäistä jätteen syntymistä tuotannossa, teollisuudessa ja kaupan alalla
4. Lisätä mineraalijätteiden ja teollisuuden sivutuotteiden hyödyntämistä
5. Vähentää vaarallisten jätteiden määrää ja tehostaa talteenottoa
6. Tuottaa uutta tietoa mm. materiaalivirroista ja arvoketjusta
7. Avittaa järjestelmätason muutoksia

Lue lisää Circwaste-hankkeesta Suomen Ympäristökeskuksen tiedotteesta »

Kiviainesmyynti Saramäen terminaalilta on alkanut

20.01.2017.

Lisätietoa antaa:
Kiertomaan toimitusjohtaja Patrik Jalonen
Puh: 040 867 0133
Sähköposti: patrik.jalonen@kiertomaa.fi