Circwaste-hanke starttaa

Euroopan komissio on myöntänyt Suomelle valtakunnallisesti lähes 12 miljoonan euron rahoituksen seitsenvuotiseen, kiertotaloutta edistävään CIRCWASTE-hankkeeseen. Kiertomaa Oy on mukana tämän hankkeen toteuttajaosapuolena yhtenä Varsinais-Suomen alueen toimijoista.
LIFE IP -ohjelmaan kuuluvan CIRCWASTE-hankkeen tavoitteena on edistää kiertotaloutta käytännön toimenpitein rakentamisessa, maataloudessa, teollisuudessa ja kotitalouksissa.

Hankkeen tavoitteet ovat

1. Vähentää yhdyskuntajätettä, saavuttaa kierrätystavoitteet
2. Lisätä rakennus- ja purkujätteen kierrätystä
3. Lisätä materiaalitehokkuutta ja ehkäistä jätteen syntymistä tuotannossa, teollisuudessa ja kaupan alalla
4. Lisätä mineraalijätteiden ja teollisuuden sivutuotteiden hyödyntämistä
5. Vähentää vaarallisten jätteiden määrää ja tehostaa talteenottoa
6. Tuottaa uutta tietoa mm. materiaalivirroista ja arvoketjusta
7. Avittaa järjestelmätason muutoksia

Lue lisää Circwaste-hankkeesta Suomen Ympäristökeskuksen tiedotteesta »