Kailanpellon meluvallin rakentaminen

Kailaan rakennettavan meluvallin esirakentamistyöt ovat alkaneet syyskuussa 2022. Kiertomaa oy toimii kohteessa rakennuttajana.

Esirakentamisvaiheessa rakennetaan mm. laskeutusallas ja tieyhteys alueelle.

 

Hyödynnämme hankkeessa uusiomateriaaleja vähähiilisiä rakenneratkaisuja, kuten puupaaluja ja betonimursketta. Esirakentaminen valmistuu vuoden 2022 lopussa.

Esirakentamisvaiheen jälkeen meluvalli rakennetaan Turun kaupungin ylijäämämassoista.