Kevään räjäytys- ja louhintatyöt käynnistyvät

Saramäen maa-ainespuiston alueella suoritetaan viikkoina 13-14 räjäytys- ja louhintatöitä. Työt suorittaa Louhintaliike Varjonen Terjo Oy.

Pahoittelemme mahdollisia räjäytyksistä aiheutuvia melu- ja tärinähaittoja.

Tiedusteluihin vastaa:

Toimitusjohtaja Patrik Jalonen
040 867 0133
patrik.jalonen@kiertomaa.fi