Kiertomaa Kansallisen jätehuolto­suunnitelman tukena

Circwaste-osahanke

Kiertomaa Oy:n toteuttaman osahankkeen on tarkoitus omalta osaltaan tukea Kansallista jätehuoltosuunnitelmaa (NWP, National Waste Management Plan), koskemattomien maa-ainesten korvaamisen lisäämiseksi kierrätetyillä kokonaisuuksilla. Hankkeen tarkoituksena on parantaa käyttökelpoisen maa-aineksen uudelleenkäyttöä ja kierrätystä ja minimoida kaatopaikalle kuljetettavan maa-aineksen määrä perustamalla ylijäämämaiden kierrätyskeskuksen. Hankkeen seurauksena puhtaat käsitellyt tai käsittelemättömät ylijäämämaat toimitetaan uudelleen hyötykäyttöön. Ainoastaan täysin hyödyntämiskelvottomat maa-ainekset (esim. löysät savet) tullaan loppusijoittamaan maankaatopaikalle.

Turun Saramäkeen valmistuvan maa-ainespuiston alueella on tarkoitus kehittää mahdollisia uusia maa-ainesmateriaaleja hyötykäyttöön, valmistella maa-ainesten kiertotaloutta edistävää mobiilisovellusta sekä valmistella maa-ainesten pesulaitetta, jonka avulla mahdollistetaan maa-ainesten entistä parempi hyödyntämispotentiaali.

Saramäki sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä, lähellä Turun lentokenttää, Turku-Tampere moottoritien vt 9 itä-puolella, noin 8 km Turun keskustasta.