Yritys

Mitä teemme

Kiertomaa Oy on Turun seudulla toimiva maanrakentamisen kiertotaloutta edistävä Turun kaupungin ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n sidosyksikköyritys. Käsittelemme ja varastoimme maa-aineksia ja kiviaineksia, jalostamme purkujätteistä rakennusmateriaaleja ja koordinoimme maanrakentamisen ylijäämämassoja hyödynnettäväksi. Materiaalipalvelujen lisäksi tarjoamme omistajaorganisaatioillemme resurssitehokkaan maanrakentamisen suunnittelu-, organisointi- ja valvontapalveluja.

Visiomme on, että yhdyskuntarakentamisessa käytettävät resurssit kiertävät toimijoiden välillä tehokkaasti ja erilaisia sivuvirtoja hyödynnetään aktiivisesti rakennusmateriaaleina. Omalta osaltamme pyrimme varmistamaan, että Turun seudulla maanrakentamisessa syntyy mahdollisimman vähän hukkaa.