Lomakkeet ja toimintaohjeet

Ylijäämämateriaalien vastaanotto

Otamme vastaan:

-Puhtaita kivi- ja kalliomateriaaleja
-Puhdasta hiekkaa ja moreenia
-Puhdasta savea ja silttiä
-Jalostettavaksi kelpaavaa betonia

Lisäksi vastaanotamme Saramäkeen haitta-aineiden kynnysarvon ja alemman ohjearvon väliin sijoittuvia maamassoja.

Toimintaohjeet:

Puhtaiden maa-ainesten toimittajien tulee hyväksyä Kiertomaa Oy:n puhtaiden maa-ainesten vastaanottoehdot sekä täyttää ja toimittaa maa-aineksen siirtoasiakirja kuorman mukana.

Haitta-aineiden kynnysarvon ja alemman ohjearvon väliin sijoittuvien maamassojen vastaanottokelpoisuus tulee selvittää maamassojen syntypaikalla, ennen niiden tuontia Saramäen alueelle. Näistä maamassoista tulee toimittaa haitta-ainepitoisuuksien tutkimustulokset sekä siirtoasiakirja. Haitta-aineiden kynnysarvot ylittävien maiden toimittajien tulee hyväksyä Kiertomaa Oy:n lievästi pilaantuneiden ja jätteensekaisten maa-ainesten vastaanottoehdot.

Betonin toimittajien tulee hyväksyä Kiertomaa Oy:n betoni- ja tiilijätteen vastaanottoehdot sekä täyttää ja toimittaa siirtoasiakirja kuorman mukana.

Kuormista tulee olla tiedossa ja dokumentoituna mittaustiedot, alkuperä/tuottaja, laatu ja vastaanottopäivämäärä.